simalube automatiska lubrikatorer smörjer lager påligligt och permanent

Högre säkerhet och kostnadsbesparingar tack vare permanent simalube smörjning

simalube lubrikatorer för enskilda smörjpunkter garanterar automatisk tillförsel av fett och olja för rull- och glidlager, kedjor, linjärstyrningar, dorn och flera andra applikationer. simalube lubrikatorer finns i 5 storlekar. Den största innehåller 250 ml och den minsta endast 15 ml. Alla simalube lubrikatorer kan ställas in att tömmas från 1 till 12 månader. Maskiner, anläggningar och komponenter får kontinuerlig smörjning med fett eller olja. Genom att justera lubrikatorns storlek och inställning av tömningshastighet är det möjligt att erhålla exakt dosering för varje enskild smörjpunkt. Dessutom, genom att använda längre tuber kan simalube installeras utanför farliga områden eller områden med höga temperaturer.

För att beräkna precis rätt smörjmängd kan simalubes online-program ”Calculation Pro” användas. Genom att enkelt fylla i ett par fördefinierade parametrar så beräknar ”Calculation Pro” optimal lubrikatorstorlek och inställning. Permanent smörjning reducerar oväntade maskinstopp till ett minimum, eftersom maskinerna aldrig utsätts för över- eller undersmörjning. Detta innebär att du sparar smörjmedel och även undviker kostsamma reparations- och underhållskostnader. Våra användarvänliga tillbehör som exempelvis borstar, bågar, förlängningar, hylsor, konsoler, etc. gör det möjligt att installera simalube lubrikatorer på praktiskt taget alla maskiner och anläggningar.